Aanmelden Algemene Ledenvergadering 28 september

Het bestuur van MDG-net is bezig met het formuleren van een passende toekomstvisie voor de vereniging. Graag willen wij u langs deze weg informeren van onze bevindingen tot dusver en uitnodigen voor een buitengewone algemene ledenvergadering over dit onderwerp op 28 september om 15:00 uur in Nieuwegein.

De bijeenkomst zal naar verwachting 1 tot 1,5 uur duren en vindt plaats in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1 te Nieuwegein. Dit is tevens de locatie waar de VMRG is gehuisvest.

Bent u er bij op donderdag 28 september? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier in. Neemt u graag iemand mee? Gelieve dan per persoon een eigen formulier invullen.

Meld u nu aan: