MDG-NET

Netwerk voor metalen daken en gevels

Over de vereniging

 

Al tientallen jaren worden metalen gevels en daken op grote schaal toegepast in Nederland, ze zijn zelfs uitgegroeid tot een van de belangrijkste bouwproducten. Met de jaren kwamen ook nieuwe toepassingen voor het materiaal, met als gevolg een flink uitgebreider product- en systeemaanbod. Met deze vernieuwingen kwam ook de vraag naar een hoger kwaliteitsniveau.

Deze groei in metaalbouw was in 1999 de aanleiding tot oprichting van MDG: Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen. MDG-NET vertegenwoordigt een ruime meerderheid van de bedrijven uit de dak- en gevelbranche in Nederland en België. Binnen de vereniging is de markt vertegenwoordigd in drie zogenaamde ‘bloedgroepen’:

  • Leveranciers/producenten van dak- en gevelproducten
  • Leveranciers/producenten van isolatiematerialen
  • Leveranciers/producenten van bevestigingsmaterialen

Er zijn heeft circa 20 lidbedrijven. Naast het bestuur kent de vereniging ook nog een Technische- en een PR-commissie, deze hebben een adviserende en informerende rol. Om haar doelstellingen te bereiken werkt MDG nauw samen met andere organisaties binnen de branche.

 

Kwaliteitsrichtlijn

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de collectieve en branchespecifieke belangen van haar leden. Daarnaast streeft MDG-NET ernaar de kwaliteit van de dak- en gevelbranche op een hoger niveau te brengen. Onder meer door het uitbrengen van een richtlijn. Deze ‘Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels- en Daken’ voegt kwaliteit toe aan de bouwkolom en zorgt voor een professionele uitstraling van de vele verwerkende bedrijven die op het gebied van dak- en gevelbeplating actief zijn. 

Wilt u ook lid worden van MDG-NET?

Of neem met ons contact op via e-mail.